முத்துவேலழகனின் ஜன்மா நாடகம் (நூலறிமுகம்)

நூல் : ஜன்மா, ஆசிரியர்  : முத்துவேலழகன், பதிப்பு : கௌமாரா புத்தக மையம், திருச்சி, பதிப்பாண்டு  : 2015 (எட்டாம் பதிப்பு), விலை  : உரூபாய் 80/- மகாபாரதக் கதைக் களனில் அம்பை என்ற பாத்திரம் இந்நாடக நூலுக்கு மையப் பாத்திரமாய்...

Read More